Ormsundveien Økogrend
 
 
selvbygg.jpg
 

Ormsundveien 14, 0198 Oslo

 

Følg oss på Facebook

 

siste nytt

 

28. september: Høstdag i Ormsundveien. Bli med på eplepressing, kompostering, sanketur og omvisning i det som kan bli Oslos første store pilot på ikkekommersielle utleieboliger. Vi serverer mat og drikke dyrket i grenda, og viser rundt i området. Arrangeres sammen med UngNorge som en del av Miljøhovedstaden 2019. Se arrangement på facebook her

23. mai: Hva er en byggegruppe? Hvordan kan man planlegge og bygge sin egen bolig sammen med andre, og hvordan kan vi gjøre det på en skånsom og bærekraftig måte? Bolig trenger ikke være et produkt man blir levert fra en profittdrevet utbygger – vi kan bygge dem selv. Bli med på ByKuben og Ormsundveien Økogrends kveldseminar om selvbygging av byggegrupper, hvor du vil lære mer om selvbyggeprosjekter fra eksisterende byggegrupper og selvbyggingsprosjekter i inn- og utland. Hva kreves, og hvilke utfordringer møter vi? Og ikke minst - hvordan kan vi bygge miljøvennlig?
Innlegg:
Haakon Haanes, Nøysom arkitekter
Haanes forteller om eksperimentboligene på Svartlamon og erfaringene med å arbeide med og for selvbyggere. Nøysom arkitekter har en grunntanke om at arkitekturen skal ha et ansvarlig forhold til ressurser og forbruk. Det prisvinnende selvbyggerprosjektet på Svartlamon er bygget med stor grad av gjenbruk og bærekraftige materialer.

Arild Eriksen, daglig leder Fragment
Eriksen er arkitekt og faglig ansvarlig for skisserapporten “Ormsundveien økogrend” fra 2016, og har bred erfaring med planlegging av kollektive og alternative boformer fra samarbeid med blant annet Tøyen Boligbyggelag og Unge Kunstneres Samfund (UKS).

Johan Ditlef Martens, arkitekt og forfatter av boken "Hva er en god bolig?
Martens vil belyse selvbygging i en norsk kontekst. Han har arbeidet med alle sider av byfornyelse, bolig- og miljøplanlegging. I en periode på 1980-tallet var han sjefarkitekt i Husbanken. Martens har tidligere utarbeidet regelverk og veiledningsmateriale i god boligplanlegging for bl.a. Husbanken, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

Arrangementet er gratis.
Arrangementet er del av en serie arrangementer som Ormsundveien Økogrend arrangerer som samarbeidspartnere i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

5. mai 2019: Strandryddedagen. Vi har arrangert strandryddedag sammen med flere andre organisasjoner i området. Takk til alle som kom!

 01. mars 2019: Vi er en del av Oslo Europeisk Miljøhovedstad. Gjennom hele året vil vi arrangere ulike seminarer, verksteder o.a. som setter fokus på blant annet miljøvennlig livsstil, sosial bærekraft, selvbygging o.a. Følg med på facebooksiden vår for oppdateringer!

02. oktober 2018: Vil du bli selvbygger? 13. oktober arrangerer vi selvbyggerverksted sammen med arkitektfirmaet Fragment. Vi har et par ledige plasser på verkstedet - les mer her

6. juni 2018: Ledig leilighet i Ormsundveien 14. Leiligheten er stor og husleien er rimelig, men den har en enkel standard, og det er mye som må gjøres. Beboerne må selv bidra med oppussing, og derfor er det ønskelig at de som søker har relevante kunnskaper. Passer godt for en familie. Leiligheten blir ledig på seinsommeren. Ta kontakt på post@ormsundveien.no hvis du er interessert.

4. juni 2018: Vi har fått 15.000 kr i støtte fra Fond for gode formål. Pengene skal vi bruke til å arrangere et seminar om selvbygging høsten 2018.

31. mai 2018: Vi har blitt partner i Miljøhovedstadsåret 2019. Det betyr at vi skal delta i det offisielle programmet. Vi planlegger en seminarrekke der vi skal jobbe videre med selvbyggergården og sette fokus på alternative boformer. Vi gleder oss til å bidra til et spennende år for Oslo kommune.

26. mai 2018: Crowdfundingkampanjen vår er avsluttet. Vi fikk inn hele 76.808 kr, som vil inngå i egenkapitalen som kreves for å opprette boligstiftelsen. Vi er takknemlige for alle bidrag vi har fått, store og små.  55 bidragsytere ga mellom 100 kr og 20.000 kr. hver. Nå er vedtektene straks klare til signering, og stiftelsen registreres i løpet av sommeren.

25. mai 2018: Vi har vært på Rådhuset og snakket med byråd for byutvikling Hanna Marcussen og byråd for næring og eierskap Kjetil Lund. Fredningssaken for Bekkelagstunet er ventet ferdig over sommeren, og kommunen vil avgjøre hva som skal skje videre med området etter riksantikvarens avgjørelse.

11. mai 2018: Vårt Land har skrevet en reportasje om grenda og prosjektet vårt! Saken inngår i en serie som heter Eksistens og som omhandler ulike måter å bo på. Hvis du ikke fikk med deg saken på trykk, kan den leses her!

18. april 2018: I dag gikk startskuddet for vår crowdfundingkampanje! Grenda trenger startkapital til boligstiftelsen som vi holder på å opprette, og vi trenger all hjelp vi kan få. Startkapitalen fungerer som en grunnkapital, vil være låst i stiftelsen og er regulert av Stiftelsesloven av 2001, § 14. Vil du lese mer om kampanjen vår eller bidra, kan du gjøre det her!

14. mars 2018: ByKuben - Oslo senter for byøkologi inviterte til Frokostseminar: hva er byøkologi? på Kulturhuset, og Ormsundveien Økogrend var godt representert! Både Anne-Rita Andal fra arbeidsgruppa og Chris Butters fra boligstyret holdt innlegg om grenda og byøkologisk arbeid.

Helene Gallis fortalte om de spennende prosjektene Nabolagshager driver i Oslo og særlig i Landbrukskvartalet på Grønland med "kretsløpskvartaler", og divisjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Signe Nyhuus, ga oss en innføring i kommunens byøkologiske arbeid. Vel blåst!

PS! Hele seminaret kan ses på video på Bykubens Facebookside.

1. mars 2018: Marie Hallandvik Hortemo var invitert av Oslo Arkitektforening til å sitte i panelet på forelesning om boligkvalitet og fremtidens boformer. Forelesningen fant sted 1. mars i OAF sine lokaler i Josefines gate. 

7. februar 2018: Arild Eriksen snakker om Økogrenda på Boliger for fremtiden 2018.

20. desember 2017:  Grenda blir nevnt i artikkel om bofelleskap og fellesboliger i Dagens Næringsliv - D2