Vil du bli selvbygger?

Stiftelsen Ormsundveien Økogrend ble etablert sommeren 2018, og jobber for å overta tre tomter ved Ormøya i Oslo, der vi ønsker å realisere Ormsundveien Økogrend i samspill med andre aktører i nabolaget.  I dag er det Oslo kommune som eier tomtene, og grenda skal høsten 2018 forhandle med kommuna om mulig overtakelse.

Boligstiftelsen ønsker å sette opp en selvbyggergård mellom de to sveitserhusene i grenda. Her skal leieboerne selv delta aktivt, både i planlegging og bygging av gården. Husleien blir rimelig, og beboerne vil få langtidskontrakt.
Lørdag 13. oktober arrangerer vårt arkitektkontor Fragment et selvbyggerverksted der vi i fellesskap ser på mulighetene som ligger i et slikt byggeprosjekt.
Fragment vil vise oss eksempler på selvbygging fra inn- og utland, og deltakerne vil få innsikt i hvordan man kan bygge rimelige boliger med stor grad av egeninnsats.
Vi får en presentasjon av hvordan bygget er tenkt å se ut, og beboerne skal jobbe i grupper for å drøfte hvilke funksjoner og kvaliteter man ønsker, både i fellesarealene og i selve boligen.
Målgruppen for selvbyggergården er folk som ønsker å delta aktivt i utviklingen av sin egen leiebolig.
Gården vil kunne romme mellom 8 og 16 leiligheter. To av leilighetene blir reservert våre samarbeidspartnere WayBack – Livet etter soning, og UngOslo.
Du trenger ikke forkunnskaper, men for å bli beboer i selvbyggergården må du være villig til å sette av mye tid.

Har du lyst til å delta på selvbyggerverkstedet for å se om dette er noe for deg? Vi har et par ledige plasser, og ønsker å åpne opp for at nye grupper kan bli en del av grenda.  Deltakelse på verkstedet er ikke forpliktende, og kan sees som et første steg i boligstiftelsens arbeid med å nedsette en byggegruppe. Dersom grenda blir en realitet, vil vi sette sammen byggegruppen gjennom en åpen søknadsprosess, og deltakelse på verkstedet i oktober vil være en fordel for de som ønsker å være en del av gruppen.

Send en kortfattet søknad der du skriver litt om deg selv om om hvorfor du ønsker å delta, og send den til ormsundveien.arbeidsgruppe@gmail.com senest søndag 7. oktober.

Les mer om selvbyggergården og om våre samarbeidspartnere i mulighetsstudiet for Ormsundveien Økogrend, som du finner her

 


Verkstedet blir holdt sentralt i Oslo, lørdag 13. oktober på dagtid.