boliger for alle 

Ormsundveien Økogrend er et boligprosjekt som ennå ikke er realisert. Prosjektet har vært planlagt siden 2012, og springer ut fra det eksisterende byøkologiske boligprosjektet Ormsundveien 14. Vi ønsker at grenda skal bli et inkluderende byøkologisk boligområde i en vernet bygningsmasse. Grenda vil bestå av rimelige utleieboliger med langsiktige leieavtaler og en stabil beboergruppe med lite gjennomstrømning. Mennesker i ulike livsfaser skal kunne bo godt og stabilt her. Unge voksne, enslige og barnefamilier, eldre, personer med bevegelseshemming og andre. Grenda vil være et knutepunkt for nabolaget, og på sikt etablere viktige tilbud som nærhelsesenter, kolonialbutikk, kafe og andre arbeidsplasser.

 

sosial bærekraft

Den sosiale bærekraften har en viktig plass i økogrenda. Oslo kommune har landets høyeste andel økonomisk vanskeligstilte, og mange av disse har få valgmuligheter på boligmarkedet. For Ormsundveien Økogrend har det hele tiden vært en forutsetning at grenda skal inkludere ulike grupper som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Gjennom forstudien har grendas arbeidsgruppe innhentet kunnskap om boligsosialt arbeid og om vanskeligstiltes behov, både fra forskning og fra interesseorganisasjoner. På denne måten vil vi sikre god integrering av ulike grupper.

 

ikke bare et sted å bo

Grenda skal være et åpent område, både for lokalbefolkning i området og andre. Kafe, øko-butikk med salg av blant annet lokale råvarer, overnattingstilbud til turister, atelier og verksteder til kunstnere, bibliotek, barnehage og kontorplasser skal være med på å styrke områdets åpenhet.