boliger for alle 

Ormsundveien Økogrend er et boligprosjekt
som ennå ikke er realisert. Prosjektet har vært
planlagt siden 2012, og springer ut fra det eksisterende
byøkologiske boligprosjektet Ormsundveien 14. 
Vi ønsker at grenda skal bli et inkluderende
byøkologisk boligområde i en vernet bygningsmasse.
Grenda vil bestå av rimelige utleieboliger med langsiktige
leieavtaler og en stabil beboergruppe med
lite gjennomstrømning. Mennesker i ulike
livsfaser skal kunne bo godt og stabilt her.
Unge voksne, enslige og barnefamilier, eldre,
personer med bevegelseshemming og andre.
Grenda vil være et knutepunkt for nabolaget,
og på sikt etablere viktige tilbud
som nærhelsesenter, kolonialbutikk,
kafe og andre arbeidsplasser.

 

sosial bærekraft

Den sosiale
bærekraften har en
viktig plass i økogrenda. Oslo
kommune har landets høyeste
andel økonomisk vanskeligstilte,
og mange av disse har få
valgmuligheter på boligmarkedet.
For Ormsundveien Økogrend har
det hele tiden vært en forutsetning
at grenda skal inkludere ulike
grupper som er vanskeligstilte på
boligmarkedet. Gjennom forstudien
har grendas arbeidsgruppe
innhentet kunnskap om boligsosialt
arbeid og om vanskeligstiltes
behov, både fra forskning og fra
interesseorganisasjoner. På denne måten
vil vi sikre god integrering av ulike grupper.

 

ikke bare et sted å bo

Grenda skal være et åpent område, både for lokalbefolkning i området og andre. Kafe, øko-butikk med salg av blant annet lokale råvarer , overnattingstilbud til turister, atelie og verksteder til kunstnere, bibliotek, barnehage og kontorplasser skal være med på å styrke områdets åpenhet.