selvbyggerverksted

 

I oktober 2018 arrangerte stiftelsen et selvbyggerverksted. Under kan du lese mer om hva et selvbyggerprosjekt går ut på og hva verkstedet vårt handlet om.

Vil du bli selvbygger?

Stiftelsen Ormsundveien Økogrend ble etablert sommeren 2018, og jobber for å overta tre tomter ved Ormøya i Oslo, der vi ønsker å realisere Ormsundveien Økogrend i samspill med andre aktører i nabolaget.  I dag er det Oslo kommune som eier tomtene, og grenda skal høsten 2018 forhandle med kommunen om mulig overtakelse.

Boligstiftelsen ønsker å sette opp en selvbyggergård mellom de to sveitserhusene i grenda. Her skal leieboerne selv delta aktivt, både i planlegging og bygging av gården. Husleien blir rimelig, og beboerne vil få langtidskontrakt.

Lørdag 13. oktober arrangerer vårt arkitektkontor Fragment et selvbyggerverksted der vi i fellesskap ser på mulighetene som ligger i et slikt byggeprosjekt. Fragment vil vise oss eksempler på selvbygging fra inn- og utland, og deltakerne vil få innsikt i hvordan man kan bygge rimelige boliger med stor grad av egeninnsats.

Vi får en presentasjon av hvordan bygget er tenkt å se ut, og beboerne skal jobbe i grupper for å drøfte hvilke funksjoner og kvaliteter man ønsker, både i fellesarealene og i selve boligen.
Målgruppen for selvbyggergården er folk som ønsker å delta aktivt i utviklingen av sin egen leiebolig. Gården vil kunne romme mellom 8 og 16 leiligheter. To av leilighetene blir reservert våre samarbeidspartnere WayBack – Livet etter soning, og UngOslo.

Har du lyst til å delta på selvbyggerverkstedet for å se om dette er noe for deg? Vi har et par ledige plasser, og ønsker å åpne opp for at nye grupper kan bli en del av grenda.  Deltakelse på verkstedet er ikke forpliktende, og kan sees som et første steg i boligstiftelsens arbeid med å nedsette en byggegruppe. Dersom grenda blir en realitet, vil vi sette sammen byggegruppen gjennom en åpen søknadsprosess, og deltakelse på verkstedet i oktober vil være en fordel for de som ønsker å være en del av gruppen.

Send en kortfattet søknad der du skriver litt om deg selv om om hvorfor du ønsker å delta, og send den til ormsundveien.arbeidsgruppe@gmail.com senest søndag 7. oktober.

Les mer om selvbyggergården og om våre samarbeidspartnere i mulighetsstudiet for Ormsundveien Økogrend, som du finner her

Verkstedet blir holdt sentralt i Oslo, lørdag 13. oktober på dagtid.