stiftelsen ormsundveien økogrend

Stiftelsen Ormsundveien Økogrend, org. nr. 921 412 177, ble opprettet 26.09.2018. Styret har følgende medlemmer:

Chris Butters
Arkitekt og konsulent som har jobbet med energi, økologi og bærekraft i snart 40 år, de siste årene som forsker ved Warwick University i England. Han leder også et internasjonalt undervisningsprogram innen energi, miljø og bærekraftig utvikling på Universitetet i Oslo. Nå forsker innen energi og bærekraftig forbruk på SUM - Senter for utvikling og miljø, på Blindern. Chris har arbeidet mye internasjonalt, blant annet som arkitekt i Bhutan i 10 år og med bærekraftig byutvikling i flere land. Kjernemedlem i GAIA-arkitektene i Norge og GAIA International, han har tidligere vært seniorkonsulent i Stiftelsen Idebanken og prosjektleder for NABU - Norske arkitekter for bærekraftig utvikling. Chris er forfatter / medforfatter av over ti bøker. Han har vært involvert som rådgiver for det byøkologiske prosjektet i Ormsundveien siden 2005.
Kontakt: chris@butters.no

Trine Dønhaug
Har arbeidet i Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand i 35 år, først i fritidsklubb, deretter startet opp alle skolefritidsordningene i bydelen. De siste 18 årene har hun arbeidet som avdelingsleder for boligavdelingen i bydelen, som siden 2008 har vært en del av NAV.  Ansvar for alle boligvirkemidlene, oppfølgingstjenesten og fremskaffelse av boliger, blant annet tilvisningsavtale med Selvaags utleieboligprosjekt i Bjørndal. Leder av Thorn Dønhaugs boligstiftelse fra 1991 (Utleieboliger for ungdom - se rapport side 15). Folkevalgt i mange år, sittet flere perioder i bydelsutvalg og har nå fjerde periode i Oslo bystyre, denne perioden som vararepresentant. Tidligere også vært fast representant i bystyret. Leder av Søndre Nordstrand SV i mange år, og har sittet en periode i styret i Helse Sør.
Kontakt: trine.donhaug@oslobystyre.no

Marie Hallandvik Hortemo
Utdannet arkitekt (Det kongelige danske kunstakademis skoler for arkitektur design og konservering, 2007 – 2014). Har jobbet som arkitekt i København, New York og Oslo. Er i dag ansatt som arkitekt hos KIMA arkitektur, et Oslo-basert arkitektkontor som spesialiserer seg på transformasjon av eldre, verneverdige bygninger. Listen over kontorets prosjekter inneholder transformasjon av Sentralen (samarbeid med Atelier Oslo, ferdigstilt 2016) og pågående transformasjon av Telegrafbygningen i Kvadraturen. Deltar i diverse fora for arkitektur og byplanlegging, bla. Bytopia.no og Oslo Arkitekturtriennale.
Kontakt: mariehhortemo@gmail.com

Johan Lothe
Daglig leder i WayBack - stiftelsen Livet etter soning, som også er partner i Ormsundveien Økogrend (se rapport side 9) Har bakgrunn som rusmisbruker og har også vært bostedsløs og har tilbakelagt to fengselsdommer. Har utdannet seg innen regnskap, organisasjon og ledelse på BI under fengselsoppholdet. Rusfri siden 2009. Styremedlem i sameie med 119 beboere siden 2011, og styreleder i sameiet siden 2017. Leder av WayBack siden 2014. WayBack jobber for tilbakeføring fra fengselsopphold til samfunnet uten rus og kriminalitet, med fokus på sysselsetting, bolig, nettverk, gjeld og økonomi Som leder i WayBack har han også bla.a følgende verv: Pressetalsmann for kampanjen 1av10barn.no, leder av sentralt brukerutvalg Blåkors Øst, medlem brukerutvalget Prindsen, medlem brukerutvalget for rus i Velferdsetaten, medlem i utvalget NAV i fengsel, medlem Samarbeidsforum mot fattigdom m.m. Lothe har deltatt aktivt i forprosjektet for Ormsundveien Økogrend, blant annet under verksted om boligsosial profil (se rapport side 49)
Kontakt: johan@wayback.no

Lars Hektoen
Utdannelse: Master i økonomi fra Universitet St. Gallen, Sveits (1975)
Diverse bankerfaring fra banker i Norge og Luxemburg, 1975 - 1986
Maganing Director Chase Manhattan Bank 1987 - 1996
Adm.dir ABB Financial Services / Treasury Services i Norge og USA 1996 - 2003
Banksjef, daglig leder i Cultura Sparebank 2003 - 20215
Spesielt relevant er erfaring med finansiering av økolandsbyen i Hurdal, stiftelsen Camphill som driver bo-. og arbeidskollektiver for mennesker med ulike handikap, samt bo- og arbeidskollektivene Hausmania og Svartlamon. Alle disse var og er kunder i Cultura Bank. Sitter p.t. også i styret for to andre stiftelser, samt MDG bydel Vestre Aker.
Kontakt: hektoenl@gmail.com

"Jeg kan legge til at jeg er spesielt motivert av Omsundveiens ambisjon om å kombinere det sosiale med en økologisk filosofi, et initiativ Oslo By bør gripe begjærlig i lys av de miljømessige mål det sittende byråd har stadfestet"

Arild Eriksen
Utdannet sivilarkitekt fra Bergen Arkitektskole i 2004. Har siden 2009 2010 ledet arkitektfirmaet Eriksen Skajaa Arkitekter, og er i 2018 i ferd med å etablere arkitektfirmaet Fragment. Har spesialisert seg innen stedsutvikling og alternativ boligutvikling. Har de siste årene blant annet være medforfatter av studien Pilotbydelen for boligsosiale løsninger for bydel Gamle Oslo og vært redaktør for rapporten Levende Lokaler for DOGA. Andre nylige prosjekter er mulighetsstudie for Kleppestø, Ammerudgymmen, Aktivitetshuset Kolstadgata 1 og Ammerud Aktivitetshus, stedsanalyse for Vågsøy kommune, og mulighetsstudie for Hauskvartalet og Bilfritt byliv i Dronningens gate. Gjennom sitt eget forlag, Pollen, har Eriksen gitt ut magasiner med tema som selvbygging og bofellesskap. Arild Eriksen har ledet arbeidet med det husbankfinansierte skisseprosjektet for Ormsundveien Økogrend, og har jobbet med arbbreidsgruppen for grenda siden 2012. Arild Eriksen er med i arbeidsgruppen for utvikling av Tøyen Boligbyggelag (TBBL), sitter i Styret i ROM for kunst og arkitektur, Norges eneste arkitekturgalleri og har inntil ordningen ble avviklet sittet i KOM utvalget for Kunst i Offentlig Rom (KORO).
Kontakt: arild@eriksenskajaa.no

Anne-Rita Andal
Ansatt i Leieboerforeningen siden 2014. Prosjektleder med ansvar for foreningens boligsosiale satsing. Arbeidet innebærer bl.a. oppfølging av beboerstyrte gårdsstyrer i kommunale utleiegårder og utleiegårder med kommunal tilvisningsavtale, og ansvar for foreningens interessepolitiske arbeid for vanskeligstilte på boligmarkedet, med spesielt fokus på beboere i kommunale boliger i Oslo. Initiativtaker til det byøkologiske pilotprosjektet Ormsundveien 14 i 2005, og stifter av Ormsund Byøkologiske Buforening samme år. Styremedlem og kontaktperson for foreningen siden oppstart. Beboer i Ormsundveien 14 siden beboerforeningen overtok huset i 2007. Initiativtaker og leder av arbeidsgruppen for Ormsundveien Økogrend siden 2012. Andre verv: nestleder og styreleder foreningen Aktbo 2005 - 2008, medlem arbeidsgruppen for Økobo 2006 - 2008. Styreleder Grønt Samvirkelag, medlem av Tøyenrådet 2016/2017, medlem av Områdeløft Tøyens arbeidsgruppe for sosialt bærekraftige boliger, medlem av Samarbeidsforum mot fattigdom m.m. 
Kontakt: annerita@ormsundveien.no

Eivin Sundal
Daglig leder for stiftelsene UngOslo og UngNorge, som jobber for barn og ungdom i barnevernet. UngOslo er samarbeidspartner i grenda og skal disponere både boliger og arbeidsplasser her. Begge stiftelsene har fokus på aktiviteter for barn og unge, og også på arbeidstrening. UngOslo deler ut store mengder gratis tøy fra overskuddslager til vanskeligstilte i Oslo.
Eivin Sundal er styremedlem i Bekkelaget Arbeiderparti og medlem av driftstyret i Nedre Bekkelaget Skole. Han har bakgrunn som gründer i Gule Sider, har jobbet i MTV og med nærradio, og med eiendomsutvikling.  Har vokst opp i området og er bosatt på Malmøya.
Kontakt: eivin@sundal.no

Hege Meilstrup
Vara i interimstyret. Meilstrup bor på Malmøya og kjenner området godt. Hun er innkjøpssjef i Dressmann, med ansvar for design, innkjøp og varefordeling til 480 butikker i seks land. Er også medlem av ledergruppen i Dressmann. 
Kontakt: hege.meilstrup@dressmann.com